Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak

Absolwentka Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we  Wrocławiu. Specjalista II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Obrona habilitacji w 2010 na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2008 roku kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 2017 roku została Prezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. We wrześniu 2017 roku dołączyła do członków Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej FDI. 

Posiada ponad 90 certyfikatów za kursy szkoleniowe z zakresu implantologii, regeneracji tkanek i periodontologii z renomowanych ośrodków z Polski i zagranicy (Szwajcaria, Niemcy, Stany Zjednoczone, Włochy). Członek międzynarodowego implantologicznego ośrodka badawczego (Rheinische-Friedrich-Wilhelms University Bonn, Niemcy;  Ernst-Moritz-Arndt-Univeristy of Greifswald, Niemcy; Dentaurum®, Niemcy), doradczej Międzynarodowej Rady Naukowej Firmy Proctel&Gamble (Niemcy).

Autorka ponad 150 publikacji w krajowych i międzynarodowych periodykach naukowych, redaktor 5 książek naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wygłosiła ponad 150 referatów. Była organizatorem, współorganizatorem i/lub moderatorem Międzynarodowych i Krajowych Konferencji Naukowych Polsce, prowadziła liczne kursy szkoleniowe sygnowane przez Wydział Szkolenia Podyplomowego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego we Wrocławiu, CMKP, jak i firmy medyczne (np. MIP-Pharma, 3I Biomet, Quintessence Polska, Geistlich). Była kierownikiem i współwykonawcą w sumie 27 projektów badawczych, w tym 12 prowadzonych w ramach międzynarodowych projektów badawczych. Członek OSIS oraz Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji EAO, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Dr hab. n. med., prof. UMW Kinga Grzech - Leśniak M.Sc.

Specjalista periodontologii i patologii jamy ustnej, Prezes Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, Profesor Uczelni Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, koordynator studiów podyplomowych Centrum Kształcenia Podyplomowego Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Pracowni Laseroterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Laseroterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Kierownik European Master Degree Oral Laser Application – EMDOLA Poland, Visiting Profesor, Katedra Periodontologii School of Dentistry Virginia Commonwealth University, USA, ITI Fellow, Członek Zarządu World Federation for Laser Dentistry – WFLD, Członek Zarządu World Federation for Laser Dentistry- European Division – WFLD-ED, Członek Dental Practice Committee World Dental Organization FDI, Master of Laser LAHA – International Laser&Health Academy, Master of Science in Laser Dentistry, University Cattolica Sacro del Cucroe, Rzym, Włochy, członek Komitetu ds. Praktyki Stomatologicznej FDI.

Dr. Damir Šnjarić

Dr Damir Šnjarić ukończył w 1999 r. studia na wydziale medycznym na Uniwersytecie w Rijece School of Dental Medicine, gdzie został asystentem w Zakładzie Patologii Stomatologicznej. Studia podyplomowe odbył na Uniwersytecie w Zagrzebiu, na Wydziale Stomatologii, gdzie w 2005 r. uzyskał tytuł magistra. Od 2007 r. pracuje w prywatnej praktyce stomatologicznej, a w 2012 r. uzyskał tytuł doktora filozofii (PhD) na Uniwersytecie w Rijece, publikując pracę na temat irygacji endodontycznej.
Od 2014 r. pracuje również jako pracownik naukowo-dydaktyczny i asystent w School of Dental Medicine w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji na uczelni.
W 2020 r. ukończył trzyletni program specjalizacji w Centrum Kliniczno-Szpitalnym w Zagrzebiu i został specjalistą endodoncji i stomatologii zachowawczej. W 2022 r. Dr Šnjarić został adiunktem na Uniwersytecie w Rijece na Wydziale Medycyny Stomatologicznej w Zakładzie Endodoncji i Stomatologii Zachowawczej. Jest również wykładowcą na Uniwersytecie w Zagrzebiu na Wydziale Stomatologicznym. Dr Šnjarić jest członkiem różnych towarzystw stomatologicznych, w tym Chorwackiej Izby Stomatologicznej, Chorwackiego Towarzystwa Endodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz Laser and Health Academy.

Dr Damir Šnjarić w swojej praktyce klinicznej codziennie stosuje zaawansowane metody, materiały i urządzenia endodontyczne i odbudowujące, lasery stomatologiczne, mikroskop  i lupy, a także propaguje endodoncję, mikrochirurgię endodontyczną, stomatologię estetyczną, materiały bioceramiczne i stomatologię wspomaganą laserem (lasery Er:YAG, Nd:YAG i diodowe) jako międzynarodowy wykładowca i trener, prowadząc kursy, wykłady i warsztaty. Jest konsultantem regionalnym i międzynarodowym ekspertem klinicznym i wydziałowym w Laser and Health Academy (LA&HA), założonej przez firmę Fotona, światowego lidera w produkcji laserów stomatologicznych.

W 2020 r. założył firmę Zubaria, zajmującą się doradztwem i edukacją w dziedzinie stomatologii.

Dr n. med. Michał Nawrocki M.Sc.

Dr n. med. Michał Nawrocki M.Sc.- właściciel NAWROCKI CLINIC, jednej z najbardziej nowoczesnych Klinik Stomatologicznych na Pomorzu.W 1998 roku ukończył studia na Wydziale Stomatologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Od roku 1999 pracował jako asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej. Zyskał tam uznanie jako rzetelny i sprawdzony lekarz. Już w  2001 otworzył swoją własną praktykę stomatologiczną lekarzstomatolog.com, którą w 2015 roku wraz z żoną Agnieszką Dojlidko-Nawrocką przekształcili w Klinikę Nawrocki Clinic. 

W 2016 roku, jako pierwszy Polak rozpoczął Studia Podyplomowe: Master of Science in Lasers in Dentistry) na Uniwersytecie RWTH University w Aachen. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w wielu kursach oraz zaawansowanych szkoleniach dla lekarzy stomatologów nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

W roku 2009 otrzymał Certyfikat Implantologii (Certificate of Implantology) przyznawany przez prestiżowy niemiecki Uniwersytet Goethe University we Frankfurcie. W latach 2015-2016 brał udział w programie zatytułowanym MPI Implant Prosthodontic, odbywający się w Instytucie Mediterranean Prosthodontic Institute w Hiszpanii oraz na University of North Carolina w mieście Chapel Hill. W lutym 2018 roku uczestniczył w szkoleniu Prof. Dr. F. Khourego: „Augmentation procedures: bone harvesting techniques, augmentation and soft tissue surgery”.

Specjalizuje się w leczeniu implantoprotetycznym, zastosowaniu laserów w stomatologii oraz w zaawansowanych technikach postępowania cyfrowego w leczeniu stomatologicznym – Digital Smile Design, technologii CAD CAM oraz nawigacji komputerowej w planowaniu leczenia
implantologicznego – Simplant.

Jego obszerna wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiły, że jest On specjalistą, który zapraszany jest do prowadzenia warsztatów, szkoleń oraz wykładów na największych i najbardziej prestiżowych wydarzeniach z branży stomatologicznej w kraju i zagranicą takich jak: Międzynarodowy Kongres Ankylos w Berlinie, Kongres Dentsply Sirona Worlds Summit w Nicei czy 7th Symposium: Lasers in Medicine and Surgery w Kranjska Gora na Słowenii. W 2022 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych broniąc pracy „Porównanie skuteczności niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia peri-implantitis z użyciem lasera erbowo-jagowego i neodymowo-jagowego".

Dr Michał Nawrocki to nie tylko doświadczony lekarz, który ukończył uznane szkoły – to przede wszystkim ciepły i życzliwy człowiek, który nade wszystko ceni sobie komfort i bezpieczeństwo Pacjenta oraz indywidualne podejście do każdego problemu.

Dr Ilay Maden

Dr Ilay Maden ukończył studia doktoranckie z periodontologii (2003-2009) na Uniwersytecie w Stambule oraz uzyskał tytuł Master of Science w zakresie laserów w stomatologii na Uniwersytecie w Aachen w Niemczech (2005-2007).  Następnie przeniósł się do Wielkiej Brytanii po zdaniu ustawowych egzaminów (ORE), aby zapisać się do GDC (2016) i współzałożyć ONCLINIC, który znajduje się na prestiżowej Harley Street w Londynie.

Dr Maden jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Rzymie, adiunktem w Aachen Dental Laser Centre na Uniwersytecie w Aachen w Niemczech, ekspertem w Laser and Health Academy. Jest ambasadorem International Society of Laser Dentistry w Wielkiej Brytanii.

Przeprowadził dziesiątki kursów teoretycznych i praktycznych oraz wykładów na temat laserów na całym świecie, a w ostatniej dekadzie był prelegentem na kilku międzynarodowych kongresach.

Jest również członkiem rady redakcyjnej Lasers in Medical Science, czasopisma Laser oraz Journal of Laser and Health Academy.

Jego prace były publikowane na całym świecie w czasopismach i magazynach z dziedziny nauk ścisłych i innych. Dr Ilay Maden jest członkiem International Society of Laser Dentistry, British Medical Laser Association, European Federation of Periodontology, European Academy of Osseointegration, Turkish Dental Association, European Federation of Periodontology, Turkish Periodontology Association i innych.

Jego praktyka obejmuje wyłącznie laserową periodontologię i implantologię.

Dr n. med. Henryk Frelich

W 1987 roku ukończył Wydział Lekarski Oddziału Stomatologicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w 1990 roku uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej, a w 1993 specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej.  Swoje wykształcenie uzupełnił studiując w latach 2009-2010 na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie w Jednostkach Ochrony Zdrowia, a następnie w latach 2011-2012 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ukończył kierunek Prawo Medyczne.

Po ukończeniu studiów w roku 1987 rozpoczął pracę w Specjalistycznej Poradni Protetyki Stomatologicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju, której był Kierownikiem w okresie od 1991 do 1996 roku. Aktualnie jest Kierownikiem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznego Centrum Stomatologicznego s.c. A.H. Frelich w Żorach. Jednostka ta zatrudnia 10 stomatologów i posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Protetyki Stomatologicznej, w związku z czym był opiekunem 5 lekarzy stomatologów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w zakresie protetyki stomatologicznej. Aktualnie w jednostce kształci się trzech kolejnych lekarzy dentystów.

Lek. dent. Bartłomiej Karaś

Ukończył Wrocławski Uniwersytet Medyczny w 2009 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodotycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Jest autorem publikacji z zakresu endodoncji w recenzowanych czasopismach stomatologicznych i współautorem książki „Endodoncja w ujęciu klinicznym" red. Prof Marty Tanasiewicz. Jeden z Mistrzów Stomatologii kwartalnika eDentico. Współpracuje z polskimi firmami Esdent, Poldent, Nevadent, Dental Class, Optident, Akademią Stomatologii, Witkowscy Dental szkoląc lekarzy dentystów. W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo). Na arenie międzynarodowej współpracuje z firmami Carestream, Perfect Dental, Eighteeth, Woodpecker, Deppeler i Produits Dentaires. Jest współzałożycielem Dental Masters Group. Od 2018 jest jednym z dwóch Polaków w organizacji Style Italiano Endodontics. Od 2013 roku przeprowadził ponad 350 szkoleń i wykładów w 12 krajach na 4 kontynentach.

Lek. dent. Marcin Nowosielski M.Sc.

absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2013 r. na kierunku lekarsko – dentystycznym oraz lekarskim. Praktykę zawodową zdobywał w najlepszych gabinetach regionu, by uzyskaną wiedzę i doświadczenie wykorzystać w rodzinnej,  praktyce dentystycznej w Opolu. Od 2015 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i European Society of Endodontology, a od 2017 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.

Od 2018 jako jeden z pierwszych polskich dentystów pogłębiał wiedzę z zakresu stomatologii laserowej na kierunku Master Degree in Laser Dentistry na RWTH AAchen University. W 2021 roku uzyskał z wyróżnieniem jako drugi w Polsce, a zarazem najmłodszy w kraju dentysta tytuł „Master of Science in Lasers in Dentistry". Wykładał podczas międzynarodowego LA&HA Symposium w Słowenii. Swoimi przypadkami klinicznymi chętnie dzieli się na łamach czasopisma „Magazyn Stomatologiczny", pozyskując w ten sposób wielu aktywnych czytelników. Człowiek z pasją i powołaniem do stomatologii, dla którego każdy dzień jest nowym wyzwaniem, a trudne przypadki nie stanowią problemu, tylko wyzwanie. 

Mgr Monika Wysocka

Absolwentka kierunku kosmetologia oraz zdrowie publiczne. Od początku swoją karierę zawodową wiązała z kosmetologią, medycyną estetyczną oraz laseroterapią. Stale rozwija swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach oraz międzynarodowych kongresach. Swoją wiedzę teoretyczną uzupełnia doświadczeniem praktycznym zdobytym poprzez wieloletnią współpracę z wieloma lekarzami. Od 2014r. związana jest z firmą BTL Polska, gdzie pracuje na stanowisku szkoleniowca. W trakcie pracy wielokrotnie prowadziła liczne szkolenia dla studentów jak i dla prywatnych klinik w całej Polsce z wykorzystania urządzeń firmy BTL oraz laserów Fotona.

Dr inż. Paweł Kniażewski

W 2002 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalność Inżynieria Fotoniczna. W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie Inżynierii Fotonicznej. Praca doktorska była realizowana na Politechnice Warszawskiej oraz częściowo na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Vrije Universiteit Brussel). Od 2007 roku związany z przemysłem fotonicznym. Od 2009 roku Doradca techniczny oraz Product Manager w Dziale Medycyny Estetycznej i Stomatologii w firmie BTL Polska. Autor licznych publikacji naukowych oraz branżowych z zakresu Inżynierii Fotonicznej oraz Biocybernetyki m.in. Optics and lasers in Engineering, Optoelectronics Review, IEEE Photonics Technology Letters, Applied Optics, Proceedings of SPIE. Specjalizuje się w medycznych zastosowaniach laserów oraz w aplikacji innych źródeł energii w urządzeniach medycznych.

Lek dent. Agnieszka Kłoczko - Pyclik

Ukończyła studia na oddziale stomatologicznym wydziału lekarskiego COLLEGIUM MEDICUM UJ w 1998 r. Praktykę zawodową zdobywała w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej i Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej oraz w wielu gabinetach stomatologicznych w Krakowie. Od 2007 r prowadzi własną praktykę stomatologiczną AGMARDENT BEAUTY w Modlniczce k/ Krakowa.

W roku 2017 ukończyła na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej (wydział medyczny) studia podyplomowe – Medycyna Estetyczna dla Lekarzy. Stale poszerza swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną uczestnicząc wielu kursach i szkoleniach z zakresu stomatologii, laseroterapii i medycyny estetycznej.

Prowadzi szkolenia dla lekarzy stomatologów z terapii łączonych w medycynie estetycznej z zastosowaniem lasera Fotona i fibryny bogatopłytkowej przy współpracy z firmą QUADROSTOM I BTL STOMATOLOGIA.

Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej.